MEDISCH GETUIGSCHRIFT

Dit document dient ingevuld te worden door uw arts en overhandigd aan je coach bij aanvang van de trainingen, en in ieder geval vóór de eerste wedstrijd. 

Zonder geldig medisch getuigschrift kan niet deelgenomen worden aan oefen- of competitiewedstrijden. 

Download
medischgetuigschrift20-21.pdf
Adobe Acrobat document 70.8 KB

Je kan het medisch getuigschrift ook downloaden via deze link op de website van de VBL, ga dan naar rubriek: 'formulieren voor spelers'.

AANGIFTE SPORTONGEVAL

Spelers die tijdens een training of wedstrijd lichamelijk letsel oplopen (ook bij verplaatsingen naar training of wedstrijd), vragen zo snel mogelijk een ongevalsaangifteformulier aan hun trainer of afgevaardigde. Dit formulier dient, ingevuld door een arts, zo snel mogelijk terug aan de trainer of afgevaardigde bezorgd te worden.

Ethias, de verzekeringsmaatschappij van het VBL, vergoedt bij acceptatie van het dossier het remgeld.

Een goede raad: houd alle onkostennota's (dokter, apotheker, kiné, ...) goed bij!

Materiële schade (kledij, brillen, ...) wordt niet vergoed!

Download
Aangifte formulier
VBL-Ethias aangifteformulier ongeval.pdf
Adobe Acrobat document 115.9 KB