top of page
309193293_5748596431830840_3940200448390353759_n.jpg

Nuttige documenten

Medisch attest

Het medisch attest dient om de vier seizoenen opnieuw ingevuld te worden door je arts voor je eerste officiële wedstrijd van het seizoen.  We communiceren elk seizoen wie precies zijn medisch attest opnieuw moet invullen. Zonder geldig medisch getuigschrift kan niet deelgenomen worden aan competitiewedstrijden.


Je kan het medisch getuigschrift ook downloaden via deze link op de website van Basket Vlaanderen .

 

Nadat je arts dit attest ingevuld heeft, moet dit door onze secretaris worden opgeladen in de database van Basket Vlaanderen zodat het steeds beschikbaar is op het digitaal wedstrijdformulier.

Hoe bezorg je je medisch attest aan onze secretaris ?

 1. Oftewel doe je dit digitaal: scan het attest in of maak er een duidelijke foto van.
  Het bestandsformaat moet .pdf of .jpg zijn.
  Stuur dit bestand dan door naar onze secretaris via mail naar secretaris@mercuriusbbc.be.

 2. Oftewel doe dit met de papieren versie: bezorg je attest aan je ploegverantwoordelijke. Hij/zij zal dit dan doorspelen aan de secretaris.

 

Neem je papieren medisch attest voor alle zekerheid mee naar de eerste wedstrijden. Soms duurt het even voordat het digitaal goedgekeurd wordt en beschikbaar is. 

Zonder medisch attest kan je niet deelnemen aan competitiewedstrijden.

Aangifteformulier voor ongevallen

Spelers die tijdens een training of wedstrijd lichamelijk letsel oplopen, of bij de verplaatsing naar een training of wedstrijd, kunnen daarbij beroep doen op de verzekering die elke basketclub heeft bij Ethias. Download en druk daarvoor een ongevalsaangifteformulier af via de knop hiernaast. Dit formulier dient, ingevuld door een arts, zo snel mogelijk terug aan onze secretaris bezorgd te worden, via mail of eventueel via de trainer of afgevaardigde. Ethias, de verzekeringsmaatschappij van Basketbal Vlaanderen, vergoedt bij acceptatie van het dossier het remgeld. Een goede raad: houd alle onkostennota's (dokter, apotheker, kine, ...) goed bij.
Materiële schade (kledij, brillen, ...) wordt niet vergoed.

Medisch attest en aangifteformulier

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Elk lid van Mercurius verklaart zich bij aansluiting akkoord met het huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement

Versie 2022 - 2023 en later

Klik om te downloaden.

Enkele praktische afspraken

Wedstrijden

Alle thuismatchen van Mercuriusploegen worden gespeeld in de sporthal Het Rooi (tenzij anders vermeld). 

Bij wedstrijden op verplaatsing, wordt verzameld aan Het Rooi.

Alle spelers ontvangen bij aanvang van het seizoen de kalender met alle wedstrijden. Spelers die een wedstrijd niet kunnen bijwonen verwittigen zo vlug mogelijk hun trainer/coach.

 

Kledij

Elke ploeg heeft zijn uitrusting: shirts en broekjes (paars).

Deze uitrusting wordt na elke wedstrijd meegegeven aan de verantwoordelijke die voor de was zorgt. Een speler neemt dus zijn/haar individuele uitrusting niet mee naar huis.

Basketschoeisel trek je aan in de zaal. Je komt met ander schoeisel naar de trainingen of wedstrijden.

 

Diefstal

Sporthallen zijn vaak het uitgelezen terrein voor dieven. Laat daarom nooit waardevolle voorwerpen (en zeker geen geld) achter in de kleedkamers!  Attributen zoals uurwerk, ringen, kettinkjes e.a. zijn niet nodig tijdens de trainigen en mogen zelfs niet gedragen worden tijdens de wedstrijden. Laat ze dus thuis!

Bestuursleden, trainers en zaalwachters (sporthal Het Rooi) houden steeds een oogje in het zeil, maar kunnen ook niet alles opmerken.

 

Houding

Mercurius BBC heeft in haar meer dan 80-jarige geschiedenis een goede naam verworven op vlak van sfeer en houding van spelers, supporters en begeleiders. We zijn daar blij om en willen dit zo houden!

Leden die door hun gedrag de goede naam en faam van Mercurius BBC schade toe brengen, zullen zich moeten verantwoorden en kunnen uitgesloten worden.

 

Respect voor de infrastructuur

Iedereen beoefent zijn sport graag in een zuivere en aangename omgeving. We rekenen daarom op ieders respect voor de sporthal en het gebruikte materiaal.

Privacybeleid

Privacybeleid

Portretrecht

In het kader van activiteiten van de club kunnen er afbeeldingen gemaakt worden van onze leden. Het kan zijn dat leden hier individueel herkenbaar opstaan. Deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden ter promotie van de activiteiten van de vereniging op sociale media of andere.

Indien er bezwaar is tegen het gebruik van een bepaalde afbeelding waar het lid herkenbaar en individueel opstaat, kan dit gemeld worden via privacy@mercuriusbbc.be. De afbeelding zal dan verwijderd worden.

Privacyverklaring

1) Waarborgen van uw privacy

Het waarborgen van de privacy van onze spelers, trainers en medewerkers is een belangrijke taak voor ons. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd – en dit conform de geldende wetgeving. Dat betekent o.a. dat Mercurius BBC:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we o.a. via deze privacyverklaring in sectie 3;

 • enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de vermelde doeleinden;

 • de gegevens van onze leden niet zal doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren (o.a. beschreven in 4) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 • de passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om de persoonsgegevens van onze leden te beschermen;

 • de rechten van onze leden respecteert om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of evenueel te verwijderen

 

2) Vragen en uitoefenen van uw rechten

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken via e-mail: privacy@mercuriusbbc.be. U kan tevens via dit e-mailadres uw rechten laten gelden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3) Informatie die we verwerken

Er bestaat een impliciet contract tussen Mercurius BBC en onze leden. Mercurius BBC verwerkt gegevens aangezien dit nodig is voor de uitvoering of de voorbereiding van dit impliciet contract. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren en optimaliseren.
Via het invullen van formulieren (o.a. aansluitingsformulier), e-mails en andere kanalen zal de volgende gegevens door Mercurius BBC verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens en gezinssamenstelling. Dit gaat over naam, adres, e-mail, identificatienummer, telefoonnummer(s), … Deze gegevens worden gebruikt om de leden te identificeren en efficiënt ermee te kunnen communiceren. Deze gegevens worden ook gebruikt om eventuele subsidies aan te vragen en kunnen op de website van Mercurius BBC gebruikt worden.

 • Fysieke gegevens en gegevens over de gezondheid. Dit gaat over grootte, fysieke prestaties, aanwezigheden… Deze gegevens worden gebruikt om de sportieve evolutie van de spelers op te volgen en correct te kunnen ingrijpen bij eventuele blessures.

 • Financiële gegevens. Dit gaat over bankrekeningnummers, betalingsgegevens, … Deze gegevens worden gebruikt om correct de betaling van trainers en lidgelden te kunnen opvolgen.

 • Professionele kwalificaties. Dit gaat over licenties, getuigschriften en diploma’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze trainers op te volgen en correct toe te wijzen.

 

4) Delen van de informatie

Mercurius BBC kan de identificatiegegevens vermeld in 3) delen met sponsors en andere derde partijen teneinde de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren. Dit kan inhouden dat relevante en sport-gerelateerde aanbiedingen aan onze leden worden verstuurd.

 

5) Informatie over kinderen

Mercurius BBC vindt het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die actief zijn bij de club. We moedigen ouders en/of opvoeders aan om samen tijd te besteden met onze minderjarige leden zodat ze verstaan wat Mercurius BBC doet met hun gegevens.

 

6) Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Mercurius BBC zal daarom de informatie beschreven in 3) niet langer bijhouden dan noodzakelijk om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren en optimaliseren.

 

7) Beveiliging

Mercurius BBC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

bottom of page