top of page

Maak kennis met onze medewerkers.

Kernmedewerkers.png
Kernondersteuning

De kernondersteuning zijn onze onmisbare medewerkers die zich elke dag engageren voor onze club. Meer info >

Sportieve Coördinatie.png
Sportieve Coördinatie

Bij Mercurius beschikken we over een gemotiveerd en ervaren team sportief coördinatoren. Ontdek hier wat ze allemaal doen. Meer info >

Vrijwilligers.png
Vrijwilligers

Zelf helpen als vrijwilliger? Ontdek hier waarvoor we helpende handen zoeken. Meer info >

Talking on phones
Vertrouwenspersonen

Was je slachtoffer of getuige van ongepast gedrag? Heb je andere bedenkingen maar weet je niet met wie te praten? Meer info >

Kernmedewerkers en sportieve coördinatie

Organigram.png
Medewerkers

Wie doet er wat?

Mercurius beschikt over een uitgebreid en gemotiveerd team van medewerkers en sportieve coördinatoren die allemaal hun steentje bijdragen om onze club draaiende te houden. Bekijk hieronder wat de taak van elk van hen is.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een groep van 9 personen: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en vijf andere bestuursleden. Deze eerste 4 vormen het kernbestuur. Het bestuur komt driewekelijks samen en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur én het beleid op lange termijn van de club.

Scheidsrechterscel

De scheidsrechterscel is verantwoordelijk voor het rekruteren, begeleiden en ondersteunen van alle junior officials, youth officials en officials bij Mercurius. Bovendien zorgen ze er ook voor dat elke wedstrijd in het weekend scheidsrechters toegewezen krijgt.

Sportieve coördinatie

De sportieve cel zorgt ervoor dat iedereen een kwalitatieve basketopleiding krijgt en dat iedereen op zijn niveau speelt en kansen krijgt. Daarnaast staan ze ook de coaches bij door middel van bijvoorbeeld evaluaties of begeleidingen. Het volledige sportieve coördinatieteam vergadert maandelijks, onder leiding van een bestuurslid.

Sportpaleiswerking, digitale content en extra ondersteuning

Mercurius is veel meer dan een basketclub: om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er verschillende medewerkers die extra ondersteuning bieden. 

SporteveCel
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wat is een vertrouwenspersoon?

Binnen onze club zijn er twee vertrouwenspersonen aangeduid om problemen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag binnen de club (zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …) bespreekbaar te maken en naar een oplossing te zoeken. Zo gelden er bepaalde grenzen in verband met:

  • respect en verantwoordelijkheid van sporters

  • lichamelijk contact

  • omgang met elkaar

  • privacy/toezicht/toegang in kleedkamers

  • welbevinden van sporters

  • stiptheid

  • gezondheid (alcohol, roken, …)

  • ...

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Je kan Pieter bereiken via vertrouwenspersoon-pieter@mercuriusbbc.be.

Waarom kozen we voor vertrouwenspersonen?

Mercurius BBC wil graag een plek zijn waar iedereen zich goed voelt en in een veilige omgeving aan sport kan doen. In dit verband heeft de club zowel de zogenaamde Panathlonverklaring ondertekend (d.w.z. dat Mercurius zich actief inzet voor de rechten van het kind in de sport), als de Fair Play regels van Basketbal Vlaanderen onderschreven. Meer in het algemeen staat Mercurius voor een aantal waarden en normen die alle leden dienen uit te dragen en die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement.

Hoe werkt zo'n vertrouwenspersoon?

Wanneer je een probleem ondervindt m.b.t. een van deze zaken kan je dit in de eerste plaats uiteraard rechtstreeks aankaarten bij je coach, ploegverantwoordelijke en/of iemand van het bestuur of jeugdcoördinator. Wanneer je je daar echter onzeker bij voelt of niet het gewenste gehoor vindt, kan je steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen.  Indien je hen niet op de club aantreft, kan je de vertrouwenspersonen rechtstreeks contacteren per mail.

Er wordt dan een afspraak gemaakt om het probleem in alle discretie en vertrouwen te bespreken. De vertrouwenspersonen hebben geen beroepsgeheim (zoals artsen), maar dienen zich wel te houden aan het vertrouwelijk omgaan met bepaalde informatie.

bottom of page