Het bestuur van Mercurius BBC


Contacteer Erika op erika@mercuriusbbc.be

Contacteer Nikol op nikol@mercuriusbbc.be


Contacteer Ine op ine@mercuriusbbc.be

 

Contacteer Filip op penningmeester@mercuriusbbc.be


Contacteer Lieven op lieven@mercuriusbbc.be

Contacteer Luc op luc@mercuriusbbc.be


Contacteer Matt op matt@mercuriusbbc.be

Contacteer Stefan op stefan@mercuriusbbc.be


De leden van het bestuur zijn tevens lid van de raad van beheer van de vzw Mercurius BC. De statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Het bestuur van Mercurius BBC vergadert elke 2de en 4de dinsdag van de maand om 20.00 u in de vergaderzaal van sporthal Het Rooi.  Leden die vragen hebben in verband met de werking van de club kunnen de bestuursleden op die avonden steeds spreken. Graag wel op voorhand een seintje via voorzitter@mercuriusbbc.be