Erika Mackelberghe

voorzitter

communicatie

erika@mercuriusbbc.be

Nikol De Pelseneer

ondervoorzitter

damesverantwoordelijke

coördinator ploegafgevaardigden

nikol@mercuriusbbc.be

Ine Goris

 

 

 

 

 

 

 

secretaris

ledenadministratie

 

ine@mercuriusbbc.be


Frans Kerremans

penningmeester 

frans@mercuriusbbc.be

Lieven De Meijer

coördinator clubscheidsrechters

lieven@mercuriusbbc.be

Luc Teunis

materiaalbeheer

luc@mercuriusbbc.be


Stefan Heymans

Mercurius Foxes coördinatie

Matt Mignolet


De leden van het bestuur zijn tevens lid van de raad van beheer van de vzw Mercurius BC. De statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Het bestuur van Mercurius BBC vergadert elke 2de en 4de dinsdag van de maand om 20.00 u in de vergaderzaal van sporthal Het Rooi.  Leden die vragen hebben in verband met de werking van de club kunnen de bestuursleden op die avonden steeds spreken. Graag wel op voorhand een seintje via voorzitter@mercuriusbbc.be