Vertrouwenspersonen Els en Pieter


Els Mertens :  vertrouwenspersoon-els@mercuriusbbc.be 

 

Pieter Oosters : vertrouwenspersoon-pieter@mercuriusbbc.be 

 

Wat?

Binnen onze club zijn er twee vertrouwenspersonen aangeduid om problemen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag binnen de club (zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …) bespreekbaar te maken, naar een oplossing te zoeken en, in de eerste plaats, te trachten om deze te voorkomen.

 

Wie?

Er is bewust gekozen voor een vrouwelijke én een mannelijke vertrouwenspersoon, die bovendien geen deel uitmaken van het bestuur, Els Mertens (mama van Sam en Bas Van Den Audenaerde) en Pieter Oosters (papa van Felix, Romy en Rhinus Oosters). 

 

Waarom?

Mercurius BBC wil graag een plek zijn waar uw zoon of dochter en jijzelf zich goed voelt en in een veilige omgeving aan sport kan doen. In dit verband heeft de club zowel de zogenaamde Panathlonverklaring ondertekend (d.w.z. dat Mercurius zich actief inzet voor de rechten van het kind in de sport), als de Fair Play regels van de VBL onderschreven. Meer in het algemeen staat Mercurius voor een aantal waarden en normen die alle leden (spelers, trainers, ouders, bestuurders, supporters) dienen uit te dragen en die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement.

 

Hoe?

Zo gelden er bepaalde grenzen in verband met:

  • respect en verantwoordelijkheid van sporters
  • lichamelijk contact
  • omgang met elkaar
  • privacy/toezicht/toegang in kleedkamers
  • welbevinden van sporters
  • stiptheid
  • gezondheid (alcohol, roken, …)

 

Wanneer je een probleem ondervindt m.b.t. een van deze zaken kan je dit in de eerste plaats uiteraard rechtstreeks aankaarten bij je coach, ploegverantwoordelijke en/of iemand van het bestuur of jeugdcoördinator. Wanneer je je daar echter onzeker bij voelt of niet het gewenste gehoor vindt, kan je steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen. 

Indien je hen niet op de club aantreft, kan je de vertrouwenspersonen rechtstreeks contacteren per mail.

 

Er wordt dan een afspraak gemaakt om het probleem in alle discretie en vertrouwen te bespreken. De vertrouwenspersonen hebben geen beroepsgeheim (zoals artsen), maar dienen zich wel te houden aan het vertrouwelijk omgaan met bepaalde informatie.