ploegafgevaardigde : broodnodige hulp voor coach en bestuur

Voor elke ploeg zoeken we een ouder die de rol van ploegafgevaardigde op zich wil nemen.

 

De ploegverantwoordelijke begeleidt de ploeg op extra-sportief gebied. 

Hoe ondersteunen wij onze ploegafgevaardigden ?

We laten de ploegafgevaardigde natuurlijk niet aan zijn/haar lot over.  

Met alle PA's hebben we een whatsapp groep waar vragen naar elkaar gesteld kunnen worden of info gedeeld wordt.

2 keer per jaar komen we ook allemaal samen om tips&tricks te delen, maar ook om de input van de PAs te verzamelen om onze werking nog te verbeteren.

Voor welke ploegen zoeken we nog een ploegafgevaardigde?

 

We zoeken nog iemand voor volgende ploegen : 

 • Heren C
 • U12C
 • U10B

Heb je interesse ? Neem dan contact op met onze ondervoorzitter Nikol.  Zij is het aanspreekpunt voor onze ploegafgevaardigden.

wat houdt dit nu juist in ?

 

1. VOORBEREIDING NIEUWE SEIZOEN

Bij de teamvergadering op het einde of begin van het seizoen enkele afspraken maken met de ouders:

- afspreken hoe de communicatie tussen ouders en PV best verloopt (mail, FB, Whatsapp, SMS, ……)

- taken die ouders op zich zouden moeten nemen bespreken en kijken of er problemen rond zijn: 

 • vervoer naar uitwedstrijden, bv gezamenlijk vertrekken of niet?
 • Tenues wassen
 • Tafel doen – lijst maken met ouders die hiervoor een licentie hebben
 • Helper van de week (zie verder voor uitleg hierover)
 • beurtrol opstellen voor elke taak om te vermijden dat steeds dezelfde ouders één van deze taken op zich nemen

 

2. ONDERSTEUNING BIJ WEDSTRIJDEN

Bekijk bij het begin van de week de beurtrol en herinner de helpers (tafel, helper, was) voor de komende wedstrijd eraan aanwezig te zijn – vermeld ook het uur van aanwezigheid !

 • Thuiswedstrijden: klok + vanaf pupil iemand voorzien voor de 24 seconden 
 • Uitwedstrijden: wedstrijdblad invullen 
 • Voor beide: terreinafgevaardigde

Wedstrijddag 

Hier komt de “helper van de week” van pas zodat je niet alles alleen moet doen !!!

Hiervoor kan een beurtrol opgesteld worden. De helper van de week kan 1 of meer ouders zijn of bij de oudere ploegen 1 of meer spelers

 

Voor de wedstrijd 

 • Als je ploeg als eerste van de dag speelt moet het terrein klaargezet worden: tafelmateriaal, electronische klok, eventueel 24 sec klok.
 • Indien tafel, stoelen, banken niet klaarstaan zaalwachter vragen (en helpen)
 • Wedstrijden lage borden: borden naar beneden brengen. 
 • Vul een half uur voor het begin van de wedstrijd het wedstrijdblad in (digitaal wedstrijdformulier kan ook al de dag op voorhand ingevuld worden)
 • Laat de ploegverantwoordelijke van de tegenstander ook de boek invullen, ook zeker aan half uur op voorhand.
 • Indien de tegenstanders geen drinkbussen bij hebben 1 fles water geven en melden dat ze die kunnen bijvullen in de hal aan fonteintje.
 • Water klaarzetten voor scheidsrechters.
 • Juiste ballenrek klaarzetten

 

Na de wedstrijd

 • vraag aan coach en spelers om alle afval aan de bank op te ruimen – vraag dit ook aan de tegenstrever !
 • alle ballen in ballenbak (kijk ook eens rond in de zaal of er nog ergens ballen liggen) doe hem op slot en in de berging.
 • als je ploeg als laatste speelt, moet alle materiaal terug in de berging gezet worden. 
 • Gelieve er ook voor te zorgen dat het materiaalkot op slot is!
 • de truitjes en broekjes van de ploeg moeten ook gewassen worden, herinner de wasouder van de week er aan.

 

3. COMMUNICATIE TUSSEN OUDERS EN BESTUUR

De ploegverantwoordeijke is de tussenpersoon tussen de ouders en het bestuur van de club

 • Briefwisseling tussen de afgevaardigden, trainers, secretariaat en jeugdcoördinator gebeurt via de bakjes in het materiaalkot. 
 • Elke ploeg heeft er zijn eigen bakje. Mogen wij u vragen om regelmatig te gaan kijken of er iets in ligt en, indien nodig, dit uitdelen aan de spelers/ouders. Bijvoorbeeld: flyers van clubactiviteiten .
 • bij begin van seizoen van iedereen een klever van ziekenfonds verzamelen
 • ouders/spelers aanzetten om deel te nemen aan activiteiten bv quiz
 • ouders/spelers aanmoedigen om te helpen bij activiteit in Sportpaleis – maak er een ploegactiviteit van !
 • ouders/spelers attent maken op “geefmand” voor oude, nog bruikbare, sportkledij en basketschoenen