De club is verplicht, naar aanleiding van de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd op 19 juli 2006, volgende informatie ter beschikking te stellen naar de vrijwilligers toe:

 

1. De doelstelling van de organisatie

de informatie over onze missie, visie en doelstellingen vind je onder clubinfo > clubvisie

 

2. Het juridisch statuut van de organisatie

Mercurius BBC is een vzw, een vereniging zonder winstgevend doel.

 

3. De verantwoordelijken van de organisatie

Voorzitter : Erika Mackelberghe

Ondervoorzitter : Nikol De Pelseneer

Secretaris : Ine Goris

Penningmeester : Frans Kerremans

Zie ook Clubinfo > Bestuur

 

4. Volgende verzekeringen zijn afgesloten via VBL

Voor club en leden - polis 

Voor niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 

Voor niet-leden als vrijwilliger - polis  

 

5. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek. Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).