deze sportieve ambitie trachten we te realiseren via : 

uitbouw van de sportieve (jeugd)coördinatie

voorstelling van onze coaches

ondersteuning van onze scheidsrechters

aanbod van off-season training