deze sportieve ambitie trachten we te realiseren via : 

uitbouw van de sportieve (jeugd)coördinatie

voorstelling van onze (nieuwe) coaches

ondersteuning van (youth) officials (scheidsrechters)

aanbod van off-season training