Belangrijk : Sint Jan en Mercurius fusioneren!

Beste Leden,

 

Een aantal jaren (sinds het seizoen 2013-2014) werkt Mercurius nauw samen met Sint Jan Basket Antwerpen met het oog op samen verder bouwen aan een kwalitatieve jeugdwerking d.m.v. een doorgedreven opleiding van de jeugdspelers, waarbij spelbeleving en prestatie hand in hand gaan.

 

Na 3 seizoenen hebben  beide clubs nu besloten om de stap te zetten naar een fusie ondermeer om de uitwisseling tussen de clubs/ploegen eenvoudiger te maken en nog beter te kunnen inzetten op de jeugdopleiding.

Voor de leden van Mercurius wijzigt er niets – ze moeten ook niets ondernemen.

Aan alle leden van Sint-Jan zal de keuze worden voorgelegd om lid te worden van Mercurius.  Daarvoor zullen zij een formulier moeten ondertekenen.  

Voor minderjarige leden van Sint Jan zal dit formulier ook door de wettelijke vertegenwoordiger moeten  ondertekend worden.

Alle leden die dit formulier niet ondertekenen zullen op 30 juni 2017 als lid geschrapt, tenzij zij in de mutatieperiode naar een andere club muteren.

Leden van Sint Jan die door het formulier te ondertekenen de wens hebben uitgesproken om lid te worden van Mercurius blijven hun recht op mutatie tijdens de mutatieperiode behouden.

 

 

Samenwerking Mercurius - Sint Jan Basket

Mercurius BBC en 2e-nationaler Sint Jan Basket Antwerpen gaan in

het seizoen 2013-2014 een samenwerkingsverband aan op het vlak van jeugdwerking.

 

In samenwerking met Mercurius zullen 3 jeugdploegen in naam van

Sint Jan aantreden, waarvan minstens 1 in de landelijke competitie.

Alle jeugdspelers zullen een intensieve opleiding krijgen en in de vakantieperiodes worden specialisatietrainingen voorzien onder de deskundige begeleiding van zowel eigen als externe trainers.

 

Sint Jan Basket en Mercurius BBC willen met deze samenwerking verder bouwen aan een kwalitatieve jeugdwerking d.m.v. een doorgedreven opleiding van de jeugdspelers, waarbij spelbeleving en prestatie hand in hand gaan.

 

08/04/2014

Sint Jan stopt in tweede nationale

Sint Jan Basket Antwerpen heeft beslist om in het seizoen 2014-2015 geen team in te schrijven voor 2e nationale. Zij zullen wel de mogelijkheid onderzoeken om voor het seizoen 2015-2016 eventueel een licentie aan te vragen voor 1ste nationale. De samenwerking met de jeugdploegen van BBC Mercurius wordt ondertussen voortgezet. Het volledige verhaal kan je lezen op de site van Sint Jan, of in dit artikel van GVA