top of page

Juni 2020

Laatste nieuwsbrief van het seizoen

Beste spelers
Beste ouders

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2019 – 2020.

Een seizoen, met veel basketplezier, veel basketspanning.  Een seizoen waarin al onze spelers, groot en klein, vooruitgang maakten dankzij de steun van jullie allemaal :
onze ploegafgevaardigden, tafelofficials, coaches, jeugdcoördinators, scheidsrechters, helpende handen tijdens activiteiten, sponsors, ....
Maar we zullen het natuurlijk ook onthouden wegens het abrupte, vroegtijdige einde. 

Gelukkig ziet alles er voor de start van volgend seizoen vrij positief uit. We mogen in augustus weer ‘gewoon’ trainen.  Wanneer de competitie juist begint, is nog niet 100% geweten, de kalender is nog in opmaak bij Basket Vlaanderen.  Maar we hebben er goede hoop in dat we in september terug kunnen spelen en supporteren.

Ploegindeling
De ploegindeling hadden we jullie al medegedeeld, hier en daar is nog een kleine bijsturing geweest.  Je vindt alle ploegen nu ook terug op de website : https://www.mercuriusbbc.be/teams/
Klik door naar je team via deze pagina of via het menu bovenaan de website.  Op de ploegpagina vind je info over de coach, de spelers, de trainingsuren.  In augustus zal de wedstrijdkalender toegevoegd worden.

Trainingsuren
Bij elke ploeg staan de trainingsuren vermeld en wanneer de trainingen starten.  Het kan zijn dat er in augustus afwijkende uren zijn, dus check de site goed !
Moesten er nog veranderingen gebeuren, brengen we de geïmpacteerde teams via mail op de hoogte.

Lidgeld
Alle info vind je ook op onze website : https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/lidgeld/lidgeld-2020-2021/

De betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer BE29-7895-8905-6564 van Mercurius BBC VZW p/a Tweelingenstraat 8, 2018 Antwerpen, met vermelding 'Lidgeld + naam en ploeg van de speler'.

Deadline
De deadline voor de betaling van het lidgeld is 31/08/2020.  Respecteer aub deze betalingstermijn.  Bij niet-tijdige betaling kan er niet deelgenomen worden aan de trainingen en wedstrijden!

Tegemoetkomingen
Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van je lidgeld terug te krijgen.  We hebben ze op een rijtje gezet op onze site : https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/lidgeld/tegemoetkomingen/

Medisch getuigschrift

Het lege medische getuigschrift vind je ook al op onze website : https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/nuttige-documenten-1/ Laat het invullen voor je eerste wedstrijd (dat kan tijdens een tornooi zijn, een oefenwedstrijd of de echte competitie). In augustus geven we de nodige instructies hoe we deze gaan verzamelen en uploaden op de site van basket Vlaanderen.

Activiteiten bij de start van het seizoen
Bij de start van een seizoen staan ook altijd enkele activiteiten op het programma.
Of we dit seizoen onze traditionele kick-off kunnen organiseren is nog helemaal niet duidelijk.  Dat brengt al snel 400 mensen samen, en tot op heden is dat nog niet toegelaten.  
Wat we wel al inplannen zijn de tafelopleidingen, zowel voor hoge als lage  baskets in de eerste weken van september.  Andere activiteiten die we al gepland hebben, vind je ook al terug op onze website : https://www.mercuriusbbc.be/activiteiten/

Privacyverklaring en clubreglement
Neem zeker nog eens onze privacyverklaring en clubreglement door, vooral moest je nieuw aangesloten zijn.
Je vindt deze op de website : https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/privacy-en-rechten/ en https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/clubreglement/

Jeugdcoördinatie
Volgend seizoen zal de jeugdcoördinatie opnieuw in de bekwame handen van Matt en Stefan liggen :
Coach Stefan zal zich focussen op de Mercurius Foxes meisjeswerking en -ploegen.
Coach Matt zal zich bezig houden met alle jongensploegen.

Contactinfo
Vragen rond lidgeld, aansluiting, administratie, kalender, sportieve aspecten, … ?
Je vindt alle contactgegevens op onze site : https://www.mercuriusbbc.be/clubinfo/contactinfo/

Zomerkamp

Het zomerkamp kan doorgaan ! We moeten het aantal deelnemers wel beperken tot 45.  En dat aantal inschrijvingen hebben we al bereikt …

Rest ons nu nog om jullie toch een prettige vakantie te wensen !

We hopen jullie allemaal terug te zien in augustus.

Met sportieve groeten

het Mercurius Bestuur

bottom of page