Aangifte sportongeval

Spelers die tijdens een training of wedstrijd lichamelijk letsel oplopen (ook bij verplaatsingen naar training of wedstrijd), vragen zo snel mogelijk een ongevalsaangifteformulier aan hun trainer of afgevaardigde. Dit formulier dient, ingevuld door een arts, zo snel mogelijk terug aan de trainer of afgevaardigde bezorgd te worden.
Ethias, de verzekeringsmaatschappij van het VBL, vergoedt bij acceptatie van het dossier het remgeld.

 

Een goede raad: houd alle onkostennota's (dokter, apotheker, kiné, ...) goed bij!

 

Materiële schade (kledij, brillen, ...) wordt niet vergoed!

 

 

VBL-Ethias aangifteformulier ongeval.pdf
Adobe Acrobat document 115.9 KB