OXACO BBC en Mercurius BBC slaan de handen in elkaar voor hun meisjeswerking

Binnen de Antwerpse Koepel (opgericht in 2015) werken 5 clubs nauw met elkaar samen. OXACO BBC, SOBA, Willibies, Gembo BBC en Mercurius BBC organiseren samen oa clinics, basketstages en opleidingen.

Recent hebben OXACO BBC en Mercurius BBC besloten om hun U16 meisjes (OXACO Greengirls en Mercurius Foxes) te verenigen tot 1 landelijke ploeg. Jan Sebrechts en Vincent Lenaerts stelden een meerjarenplan op, dit om er voor te zorgen dat de meisjes binnen de Antwerpse Koepel regionaal kunnen blijven spelen.  Door deze samenwerking kunnen de meisjes binnen hun vertrouwde omgeving op hun eigen niveau spelen en hopen beide coördinatoren dat de instroom van de meisjes groeit (heden is slechts 1 op de 10 jeugdspeler een meisje). 

 De Antwerpse Koepel ziet de noodzaak om meer te investeren in de meisjeswerking. En hoopt dat door dit project er weer meer meisjes aan het basketten beginnen.