Privacy beleid

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van onze spelers, trainers en medewerkers is een belangrijke taak voor ons. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd – en dit conform de geldende wetgeving. Dat betekent o.a. dat Mercurius BBC:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen we o.a. via deze privacyverklaring in sectie 3;
  • enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor de vermelde doeleinden;
  • de gegevens van onze leden niet zal doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren (o.a. beschreven in 4) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  • de passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om de persoonsgegevens van onze leden te beschermen;
  • de rechten van onze leden respecteert om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of evenueel te verwijderen

 

2) Vragen en uitoefenen van uw rechten

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken via e-mail: privacy@mercuriusbbc.be. U kan tevens via dit e-mailadres uw rechten laten gelden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3) Informatie die we verwerken

Er bestaat een impliciet contract tussen Mercurius BBC en onze leden. Mercurius BBC verwerkt gegevens aangezien dit nodig is voor de uitvoering of de voorbereiding van dit impliciet contract. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren en optimaliseren.
Via het invullen van formulieren (o.a. aansluitingsformulier), e-mails en andere kanalen zal de volgende gegevens door Mercurius BBC verwerkt worden:

  • Identificatiegegevens en gezinssamenstelling

Dit gaat over naam, adres, e-mail, identificatienummer, telefoonnummer(s), … Deze gegevens worden gebruikt om de leden te identificeren en efficiënt ermee te kunnen communiceren. Deze gegevens worden ook gebruikt om eventuele subsidies aan te vragen en kunnen op de website van Mercurius BBC gebruikt worden.

  • Fysieke en gezondheid gerelateerde gegevens

Dit gaat over grootte, fysieke prestaties, aanwezigheden… Deze gegevens worden gebruikt om de sportieve evolutie van de spelers op te volgen en correct te kunnen ingrijpen bij eventuele blessures.

  • Financiële gegevens

Dit gaat over bankrekeningnummers, … Deze gegevens worden gebruikt om correct de betaling van trainers en lidgelden te kunnen opvolgen.

  • Professionele kwalificaties

Dit gaat over licenties, getuigschriften en diploma’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze trainers op te volgen en correct toe te wijzen.

 

4) Delen van de informatie

Mercurius BBC kan de identificatiegegevens vermeld in 3) delen met sponsors en andere derde partijen teneinde de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren. Dit kan inhouden dat relevante en sport-gerelateerde aanbiedingen aan onze leden worden verstuurd.

 

5) Informatie over kinderen

Mercurius BBC vindt het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die actief zijn bij de club. We moedigen ouders en/of opvoeders aan om samen tijd te besteden met onze minderjarige leden zodat ze verstaan wat Mercurius BBC doet met hun gegevens.

 

6) Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Mercurius BBC zal daarom de informatie beschreven in 3) niet langer bijhouden dan noodzakelijk om de sportieve en financiële werking van de club te verzekeren en optimaliseren.

 

7) Beveiliging

Mercurius BBC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

8) Registratie van toeschouwers tijdens wedstrijden

In kader van de Corona-regelgeving moeten toeschouwers van wedstrijden registreren.  Dit gebeurt via het daarvoor voorziene registratieformulier.

De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de corona-verantwoordelijke van de club en worden met niemand gedeeld.

Na 14 dagen worden de registratiegegevens verwijderd.