Afbeeldings- of portretrecht

Verklaring afbeeldingsrecht:

 

Het lid geeft aan Mercurius BBC de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Mercurius BBC heeft eveneens de toelating om deze afbeeldingen door derden te laten gebruiken (mits uitdrukkelijke toestemming van Mercurius BBC) teneinde de sportieve en financiële ontwikkeling van de club te waarborgen. 

 

Uitdrukkelijke toestemming

 

Door deze verklaring te ondertekenen gaat u uitdrukkelijk akkoord met alle bepalingen van deze verklaring afbeeldingsrecht en de voorwaarden die de club hierin heeft opgenomen. U verstaat dat deze toestemming kan ingetrokken worden. Een intrekking kan tot gevolg hebben dat u niet meer actief kan zijn als speler, trainer of medewerker van de club. Mercurius BBC is niet verplicht om in dat geval eventueel reeds betaalde lidgelden terug te betalen. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.