MERCURIUS NIEUWSBRIEF JUNI 2019

Beste spelers 

Beste ouders
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2018 - 2019.
Een prachtig seizoen, met veel basketplezier, veel basketspanning.
Een seizoen waarin al onze spelers, groot en klein, vooruitgang maakten !
Een seizoen dat nooit zo mooi en succesvol was geweest, zonder de steun van jullie allemaal :
onze ploegafgevaardigden, tafelofficials, coaches, jeugdcoördinators, scheidsrechters, helpende handen tijdens activiteiten, sponsors, ....
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en daarvoor is al heel wat voorbereidingswerk gebeurd. 
 
1. Ploegindeling
De ploegindeling hadden we jullie al medegedeeld, hier en daar is nog een kleine bijsturing geweest.
Je vindt alle ploegen nu ook terug op de website : https://www.mercuriusbbc.be/teams/
Klik door naar je team via deze pagina of via het menu bovenaan de website.
Op de ploegpagina vind je info over de coach, het niveau, de spelers, de trainingsuren.
In augustus zal de wedstrijdkalender toegevoegd worden.
 
2. Trainingsuren
Bij elke ploeg staan de trainingsuren vermeld en wanneer de trainingen starten.
Het kan zijn dat er in augustus afwijkende uren zijn, dus check de site goed !
Moesten er nog veranderingen gebeuren, brengen we de geïmpacteerde teams via mail op de hoogte.
 
3. Activiteiten bij de start van het seizoen
Bij de start van een seizoen staan ook altijd enkele activiteiten op het programma.
Check de website voor alle details : https://www.mercuriusbbc.be/activiteiten/
 
4. Privacyverklaring en clubreglement
Neem zeker nog eens onze privacyverklaring en clubreglement door, vooral moest je nieuw aangesloten zijn.
 
5. Jeugdcoördinatie
Volgend seizoen zal de jeugdcoördinatie opnieuw in de bekwame handen van Matt en Stefan liggen, weliswaar met een andere verdeling.
Coach Stefan zal zich focussen op de Mercurius Foxes meisjeswerking en -ploegen.
Coach Matt zal zich bezig houden met alle jongensploegen.
Beide zullen tevens het Mercurius bestuur komen versterken.
 
6. Leden- en kalenderadministratie
We zijn zeer blij te melden dat we een nieuwe secretaris hebben. Ine Goris (mama van de spelers Raf en Ward) heeft deze rol op zich genomen.   Zij zal zich vooral bezig houden met alles rond ledenadministratie. Je kan haar hiervoor bereiken via ledenadministratie@mercuriusbbc.be .
Tom De Groof (papa van speelster Elisa) zal het kalendermanagement voor zijn rekening nemen. Je kan hem hiervoor bereiken via kalender@mercuriusbbc.be
 
Tot in augustus ! 
Sportieve groeten
Het Mercurius bestuur