Tussenkomst mutualiteit

Districten Deurne - Borgerhout

Woon je in Deurne of Borgerhout?

Dan kan je via de sportcheque Deurne of jeugdsportkorting Borgerhout een deel van je lidgeld recupereren. 

Tussenkomst Sporting A

Tussenkomst via OCMW

Ben je OCMW-klant? Dan kan je bij de dienst Vrije Tijd financiële steun vragen voor de betaling van het lidgeld. Meer informatie via deze link


Meer info kan je verkrijgen bij verenigingsmanager Lieven DK.