Tussenkomst mutualiteit

Tussenkomst Sporting A

Heeft u recht op ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunt u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan u eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen. Klik hierboven op het logo van Sporting A voor meer informatie.

Vrijetijdstoelage OCMW

Je hebt recht op een vrijetijdstoelage, als je tot een van de volgende categorieën behoort:

  • je krijgt een leefloon of andere financiële steun
  • je bent sociaal tewerkgesteld
  • je staat onder budgetbeheer
  • je bent in schuldbemiddeling 

Ook je gezinsleden komen in aanmerking.  Meer informatie via deze link

Districten Borgerhout & Deurne

Woon je in Deurne of Borgerhout?

Dan kan je via de sportcheque Deurne of jeugdsportkorting Borgerhout een tegemoetkoming aanvragen.


Meer info kan je verkrijgen bij verenigingsmanager Lieven DK.