clubinfo > lidmaatschap > tegemoetkomingen

 

tussenkomst Stad Antwerpen

Heeft u recht op ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunt u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan u eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100 euro krijgen. 


vrijetijdstoelage OCMW

Je hebt recht op een vrijetijdstoelage, als je tot een van de volgende categorieën behoort:

  • je krijgt een leefloon of andere financiële steun
  • je bent sociaal tewerkgesteld
  • je staat onder budgetbeheer
  • je bent in schuldbemiddeling 

Ook je gezinsleden komen in aanmerking. 


tussenkomst district Borgerhout

Woon je in Borgerhout ? dan kan je via de jeugdsportkorting Borgerhout een tegemoetkoming aanvragen.

tussenkomst district Deurne

Woon je in Deurne ? dan kan je via de sportcheque van district Deurne een tegemoetkoming aanvragen.


tussenkomst mutualiteit

via je mutualiteit kan je een bijdrage in de kosten van je lidgeld aanvragen. 

We geven je alvast de linken naar de meeste bevraagde mutualiteiten :