Wat is De Koepel?

De Koepel is een samenwerkingsverband tussen 6 Antwerpse basketbalclubs: Soba, Oxaco, Olicsa, Gembo, Willibies en Mercurius. Deze samenwerking kwam tot stand op initiatief van Gembo BBC en zal, over de clubs heen, initiatieven nemen ter bevordering van het Antwerpese bastketbal en (jonge) basketbalspelers, -speelsters en coaches.

 

Waarom een koepel?

 

1. Samen sterker: De Koepel vertrekt van een altruïstische visie die gebaseerd is op het delen van informatie en ideeën die het Antwerpse basketbal versterken in plaats van verarmen. Een idee is pas waardevol als het reist. De communicatie tussen de clubs werd daarom opgestart en resulteert in maandelijkse werkvergaderingen waar ideeën en initiatieven worden voorgesteld, gedeeld en uitgewerkt.

 

2. Logisitieke ontlasting: De Koepel wil de logistieke last die soms boven de clubs hangt verlichten: gezamenlijke trainingen, stages en clinics. 

 

3. Topsportondersteuning: Het Koepelinitiatief wordt gesteund door de Stad Antwerpen en daaraan verbonden subsidies worden verdeeld onder de deelnemende clubs.

 

4. Monitoring van spelers en gentleman’s agreement: Om ‘kaalpluk’ tegen te gaan is een gentleman’s agreement om geen (jeugd)spelers bij elkaar weg te halen tenzij in onderling overleg.  

Alle jeugdspelers worden gemonitord en in kaart gebracht om eventuele opportuniteiten die de speler en de betrokken clubs kunnen verbeteren het hoofd te bieden. (vb. spelen in landelijke indien niet mogelijk binnen eigen club).

 

5. Proces: Deze samenwerking is een wordingsproces. De Koepel zorgt voor meer onderling vertrouwen en overlegmomenten tussen deze 5 clubs. Dit kan geleidelijk uitmonden in een versterkte samenwerking en meer zichtbare gezamenlijke projecten.

 

6. Logo: Om de samenwerking te veruitwendigen werd een logo ontworpen waarin de drie hoofdkleuren, paars, rood en groen, van de clubs verwerkt zijn. Het is een speelse vertaling van deze regenboogcoalitie waar de bovenste boog veranderlijk is omdat geen club als unieke leider wordt aanzien.