Missie en visie

Mercurius basketbalclub wil zoveel mogelijk jongeren de mogelijkheid bieden om de basketbalsport te beoefenen.

De jeugdwerking richt zich tot jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

De nadruk van onze opleiding ligt in het fundamenteel vormen van onze jeugdspelers, met als doelstelling een uiteindelijke doorstroming te creëren naar onze seniorsteams.

 

Onze jeugdwerking biedt elk kind dat met enthousiasme wil leren basketbal spelen, de mogelijkheid zich hierin optimaal te ontwikkelen op een didactisch verantwoorde manier, onder deskundige begeleiding en binnen een degelijke, gestructureerde omkadering, rekening houdend met de leercurve van elk kind, en met aandacht voor plezier in de sport.

 

Alle Mercuriusploegen (seniors en jeugd) spelen hun wedstrijden in de competitie van de Vlaamse Basketballiga (VBL), op een aangepast niveau.

 

De basketbalclub heeft ook een sociale functie. Het Mercuriusbestuur stimuleert coaches en afgevaardigden om dit aspect de nodige aandacht te geven en de groepssfeer te bevorderen.