Mercurius one Team!

Missie, Visie en Doelstellingen

 

  • met onze missie maken we duidelijk waar we als club voor staan, wat we willen bereiken

 

  • in onze visie beschrijven we hoe we dit zullen verwezenlijken