top of page

Peter Stevens

Toogverantwoordelijke bij evenementen en ploegafgevaardigde

Vandaag aan het woord is Peter Stevens, 50 jaar. Peter is een verzekeringsagent in het professionele leven, en bij Mercurius is hij ploegafgevaardigde en toogverantwoordelijke bij onze evenementen in het Sportpaleis of de Lotto Arena.


Wil je bij het lezen van dit artikel zelf ook de stap zetten naar vrijwilliger? Contacteer ons dan via vrijwilligers@mercuriusbbc.be of spreek een van onze huidige vrijwilligers aan. Meer info over onze vrijwilligerswerking vind je via mercuriusbbc.be/vrijwilligers.


Wat heeft ertoe geleid dat je vrijwilliger bent geworden bij Mercurius?

Dit is eigenlijk zeer organisch gegroeid. Als trouwe supporter ben ik in contact gekomen met verschillende personen binnen de club. Tijdens de wedstrijden zag ik het belang van taken op mij te nemen (tafel, terreinafgevaardigde, zaal klaarzetten/opruimen) zodat dit niet steeds bij dezelfde personen komt te liggen. Zo heb ik dit seizoen ook bewust gekozen om de taak van ploegafgevaardigde op mij te nemen ter aflossing van andere ouders die dat het voorbije jaar gedaan hebben. Als muziekliefhebber heb ik mij ook enkele keren ingeschreven om een tapbeurt in het sportpaleis te doen, en zo ben ik doorgegroeid naar toogverantwoordelijke.


Wat zijn je verantwoordelijkheden als vrijwilliger bij Mercurius?

Als ploegafgevaardigde is het mijn taak om te zorgen dat de ouders op de hoogte zijn van de afspraken rond de komende wedstrijd en te vragen wie welke wedstrijdfunctie op zich wenst te nemen. Daarnaast bij de thuiswedstrijden te zorgen dat de scheidsrechters betaald worden en een drankbonnetje krijgen tijdens de rust. Het geld voor de scheidsrechters en de drankbonnetjes worden op voorhand door de club bezorgd, en moet ik dan maar bezorgen aan de scheidsrechters.

Als toogverantwoordelijke ben ik meestal als eerste aanwezig om de toog te openen en de andere vrijwilligers te ontvangen en ervoor te zorgen dat de toog goed georganiseerd wordt. Hierbij vermeld ik graag mijn grenzeloze dank voor de oppertoogverantwoordelijke Marc Willems die de administratieve afhandeling op een perfecte manier regelt (over Marc lees je meer in een volgend artikel).


Hoe lang ben je al vrijwilliger?

Officieel, bij mijn eerste inschrijving voor een tapbeurt waarschijnlijk. Dit is in ieder geval al een heel aantal jaar geleden.


Wat zijn een aantal van de uitdagingen als vrijwilliger, en hoe ga je ermee om?

Ik zie mijn rol als vrijwilliger niet echt als een uitdaging maar meer als een hobby. Er zijn zeker momenten dat de motivatie voor aangegane engagementen wat minder is, maar ik moet zeggen dat ik toch steeds voldoening haal uit het werk van anderen en uit de appreciatie van andere ouders, leden en het bestuur.


Wat vind je het meest belonend aan je werk als vrijwilliger?

Het meest belonend is ongetwijfeld de contacten met andere mensen binnen en buiten de club. Je hebt betere contacten en wanneer je dan op de club komt is er altijd wel iemand waarmee je een gezellige babbel kan doen. De mensen en hun verhalen leren kennen kan ook steun geven of je eigen situatie relativeren. Ik durf soms nogal eens pessimistisch te zijn. Gesprekken of gewoon een leuke babbel of avond achter de toog in het sportpaleis kunnen me dan geweldig opvrolijken.


Heb je een speciale gedenkwaardige herinnering als vrijwilliger?

Spontaan denk ik dan aan de vele warme contacten die ik door de jaren heb mogen ervaren. Maar als ik er één specifieke moet uitkiezen, is dat toch de toogdienst bij het optreden van Tool. De mensen die erbij waren weten ongetwijfeld waarover het gaat. Mensen die het graag ook weten, spreek mij gerust eens aan en dan vertel ik het met plezier. De mensen die het wel al gehoord hebben beloof ik bij deze om er niet meer zelf over te beginnen (lacht).


Hoe heeft vrijwilligerswerk je persoonlijk beïnvloed?

Ik merk dat ik er voldoening uit haal om mijn steentje bij te dragen aan de goede werking van de club. Het heeft me ook getoond hoeveel mensen er met zeer goede wil actief zijn binnen de club en dat zij er zo mee voor zorgen dat alle leden kunnen sporten en dat ze hun hobby zorgeloos kunnen beleven. Het heeft mij ook geleerd dat ik mij vaak een mening vanop de zijlijn maak, maar dat als je zaken wenst te veranderen je zelf ook een stap dient te zetten.


Ik zie mijn taken als vrijwilliger ook niet echt als werk, maar gewoon als hobby, en als een bijdrage aan de club waar twee van mijn zonen met veel plezier spelen. Dat ik dit kan doen door te doen wat ik graag doe – en al zeg ik het zelf, ook goed doe – dan doet me dat plezier.


Welk advies zou je geven aan iemand die overweegt om vrijwilliger te worden?

Mijn eerste advies zou zijn: heb geen schrik om je kandidaat te stellen voor iets dat je wel zou willen doen. En ook duidelijk te maken dat je het daar bij wil houden. Ik ben ondertussen in mijn taken gegroeid en ben best vaak actief voor de club. Maar dit is steeds een bewuste keuze geweest. Het is zeker niet zo dat door eens te komen helpen ik steeds verder in de werking “gezogen” werd. Het blijft je eigen keuze.


Zo ben ik er van overtuigd dat iedereen op haar of zijn manier een bijdrage kan leveren, die op zich maar een kleine inspanning vraagt, maar die voor anderen een grote hulp kunnen zijn. Om terug te komen op het werk van Marc Willems. Hij beheerst het “administratieve gedeelte” van het toogwerk tot in de perfectie en zorgt voor de verdeling en de communicatie naar de vrijwilligers van de verschillende toogdiensten. Ik ben altijd bijzonder dankbaar hiervoor, want als ik dat zou doen was het minder professioneel en zou het veel meer tijd nemen. Het zou écht als werk aanvoelen. Iedereen kan dus doen wat hij graag doet.


Je hoeft dus zeker niet te wachten tot er een vraag komt, maar, als je daar zin in zou hebben, stel zelf iets voor dat je graag doet en dan kan dat zeker van pas komen. Wat voor jou maar een kleine moeite lijkt, kan dit voor iemand anders een geweldige hulp blijken.


Indien de stap naar het bestuur hiervoor te groot lijkt of je schrik hebt dat je hierdoor voor alles gevraagd zal worden, spreek gerust één van de andere vrijwilligers of je ploegafgevaardigde aan. Die zullen u met plezier helpen. Ik besef maar al te goed dat iedereen naast de club ook familiale, sociale en professionele verplichtingen zal hebben. Ik weet ook dat door mijn kleine bijdrage, ik het werk van iemand anders wat verlicht en dat deze persoon hierdoor iets meer tijd heeft voor andere zaken.


Wat hoop je te bereiken als vrijwilliger in de toekomst?

Ik hoop vooral dat door mijn bijdrage de werking van de club verbetert en dat die zo kan groeien in haar doelstelling om zowel sportief zo hoog mogelijke doelen te behalen, als iedereen de kans te blijven geven om op haar of zijn niveau te blijven spelen. Dat naast de competitie ook het puur spelplezier kan blijven bestaan. Want hiervoor heb je niet enkel een gezonde club nodig, maar ook de helpende handen om dit mogelijk te maken.


Wil je na het lezen van dit artikel zelf ook de stap zetten naar vrijwilliger? Contacteer ons dan via vrijwilligers@mercuriusbbc.be of spreek een van onze huidige vrijwilligers aan. Meer info over onze vrijwilligerswerking vind je via mercuriusbbc.be/vrijwilligers.

bottom of page