top of page

Lieven De Meyer

Bestuurslid, coach en scheidsrechterplanner

Vandaag aan het woord is Lieven de Meyer. Lieven is al meer dan 50 jaar betrokken bij de werking van Mercurius; als coach, maar ook als vrijwilliger. In het dagelijkse leven was Lieven ook leraar Nederlands en geschiedenis, maar hij is nu met pensioen.


Wil je bij het lezen van dit artikel zelf ook de stap zetten naar vrijwilliger? Contacteer ons dan via vrijwilligers@mercuriusbbc.be of spreek een van onze huidige vrijwilligers aan. Meer info over onze vrijwilligerswerking vind je via mercuriusbbc.be/vrijwilligers.


Wat heeft ertoe geleid dat je vrijwilliger bent geworden bij Mercurius?

Begin van de jaren 70 heeft Mercurius BBC me gecontacteerd met de vraag om haar jeugdwerking mee nieuwe impulsen te geven. De volkse club uit oud-Berchem (Mercurius speelde toen haar wedstrijden op het Van Hombeeckplein) charmeerde me onmiddellijk. Iedereen was er vrijwilliger, ook trainers en coaches kregen geen vergoeding. Toch speelden de senioren (zowel heren als dames) in nationale afdeling en behoorde de jeugd tot de beste van het land. Het zijn deze vrijwilligers, toen en nu, die er mee voor gezorgd hebben dat Mercurius levendiger is dan ooit, en de oudste nog actieve club in Vlaanderen werd.


Wat zijn je verantwoordelijkheden als vrijwilliger bij Mercurius?

Naast mijn activiteiten als jeugdtrainer ben ik reeds meer dan vijftig jaar lid van het bestuur. De helft van deze periode was ik secretaris. Daar kroop enorm veel tijd in, want in deze functie ben je voor zowel onze leden als voor andere basketbalclubs en de federaties, hét aanspreekpunt. Onze huidige secretaris, Ine, kan daar zeker over mee spreken. Momenteel duid ik elke week de clubrefs aan. Regelmatig vragen scholen mij om een basketbalinitatie te geven op sportdagen, of krijg ik de vraag van buurtsportorganisaties om initiaties op pleintjes te geven. Dat kan ik natuurlijk moeilijk weigeren.

Wat zijn een aantal van de uitdagingen als vrijwilliger, en hoe ga je ermee om?

Vrijwilligerswerk is meestal een uitdaging. Vooraf weet je nooit of dit engagement je voldoening zal geven. Dat is ook de reden waarom bij sommige mensen het initieel enthousiasme snel mindert. Deze betrokkenheid brengt immers ook nogal wat verplichtingen met zich mee, en dat vereist toch wel een niet te onderschatten engagement.


Wat vind je het meest belonend aan je werk als vrijwilliger?

Volgens mij is de mens in wezen een sociaal dier. Geen enkele vereniging kan overleven zonder de inzet van haar vrijwilligers. En mensen werken graag mee aan een project waarin ze geloven. Of dat dan een buurtcomité, oudervereniging, sportclub of politieke vereniging is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het succes van de vereniging werkt stimulerend en is voor mij de grootste beloning voor mijn inzet.


Heb je een speciale gedenkwaardige herinnering als vrijwilliger?

Daarvoor kijk ik even terug naar een ver verleden. Ik beperk me tot 1 grappige anekdote.  Halfweg de jaren 70 speelde onze herenploeg (3e nationale afdeling) in de sporthal van het Berchemse Atheneum een wedstrijd in de Beker van België tegen Bus Lier. Dat was toen een topclub in eerste nationale afdeling met enkele Amerikaanse sterkhouders. Onze herenploeg werd getraind door secretaris Martin Vermeulen en gecoacht door voorzitter Frans Van Doninck, twee vrijwilligers ‘pur sang’. Dit duo vond dat eersteklasser Lier te veel scoorde. Tijdens de rust draaide coach Frans - achter de brede rug van trainer Martin - het doel waarnaar Lier moest spelen met de zwengel lichtjes naar boven. De wedstrijd heeft Bus Lier – verdiend – gewonnen, maar haar spelers vroegen zich nadien wel af waarom het shotgemiddelde na rust zo laag was.


Hoe heeft vrijwilligerswerk je persoonlijk beïnvloed?

In die lange periode heb ik veel energie gestoken in Mercurius BBC, maar er ook veel voor terug gekregen. Mijn ervaring is dat dit engagement door de meeste leden en sympathisanten sterk geapprecieerd werd, en nog steeds geapprecieerd wordt.  In al die jaren zijn er ook moeilijke momenten geweest, maar gelukkig waren er altijd voldoende geëngageerde vrijwilligers te vinden om Mercurius ook dan verder te leiden.


Welk advies zou je geven aan iemand die overweegt om vrijwilliger te worden?

Dat is simpel. Niet te veel denken, maar gewoon doen!


Wat hoop je te bereiken als vrijwilliger in de toekomst?

Op mijn leeftijd van 74 jaar moet je voorzichtig antwoorden op dergelijke vragen. Zolang mijn gezondheid het toelaat – en op dat vlak mag ik absoluut niet klagen – zal ik me voor de club blijven inzetten waar het nodig is.


Wil je na het lezen van dit artikel zelf ook de stap zetten naar vrijwilliger? Contacteer ons dan via vrijwilligers@mercuriusbbc.be of spreek een van onze huidige vrijwilligers aan. Meer info over onze vrijwilligerswerking vind je via mercuriusbbc.be/vrijwilligers.

bottom of page