MERCURIUS@SPORTPALEIS

Voor elk evenement zoeken we vrijwilligers voor toogdienst.

 • Wat houdt dit in ? Afhankelijk van de locatie  inschenken frisdrank, tappen van pintjes, verkopen van blikjes drank, bediening. Ervaring is niet nodig !
 • Vrijwilligers hoeven geen clubleden te zijn : familie, vrienden, collega's, ... zijn welkom. Minimumleeftijd is 16 jaar.   
 • Probeer eens met de ouders van de ploeg samen een toog te bemannen !  
 • De ploeg waarvoor de meeste toogbeurten geregistreerd wordt tussen 1/9/2019 en 1/4/2020 wint een teambuilding !
 • Neem deel aan 2 activiteiten en verdien een deel van je lidgeld terug !
 • Met de inkomsten betalen we de scheidsrechters en zaalhuur voor de wedstrijden en trainingen van al onze spelers !
Download
Nieuw toegangssysteem : installeer de app op je gsm.
app handleiding sportpaleis.pdf
Adobe Acrobat document 6.9 MB

overzicht evenementen

Schrijf je in via onderstaand formulier.  Voor populaire evenementen wordt voorrang gegeven aan wie zich ook op minder populaire evenementen inzet. 

Het vermelde uur is het aanvangsuur van de show/event.  De deuren openen meestal 1u of 1,5u op voorhand.  Je wordt dan ook verwacht tegen het openen van de deuren.  Het exacte uur wordt je via mail doorgestuurd.

Event datum uur locatie  #  
Cirque du soleil - EXTRA SHOW donderdag 12/03 20u AFGELAST 10
Cirque du Soleil donderdag 19/03 20u AFGELAST volzet
Andrea Bocelli zaterdag 21/03 20u AFGELAST 1
Like Me zondag 05/04 10u30 Lotto-Arena 2
Like Me zondag 05/04 14u Lotto-Arena 6
Like Me zondag 05/04 18u Lotto-Arena 2
Night of the Giants (tegen Oostende) vrijdag 10/04 20u30 Sportpaleis 5
Gers Pardoel zaterdag 18/04 18u30 Lotto-Arena 13
Bon Iver donderdag 23/04 18u30 Sportpaleis 6
Nick Cave and the bad seeds donderdag 30/04 18u30 Sportpaleis volzet
Dua Lipa zaterdag 02/05 18u30 Sportpaleis volzet
Bart Peeters donderdag 14/05 20u Lotto-Arena volzet
Eric Clapton donderdag 18/06 20u Sportpaleis volzet
Billie Eilish zondag 19/07 18u30 Sportpaleis volzet

TER INFO:

Wie kan vrijwilligerswerk verrichten?

 

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens is niet vereist in geval het vrijwilligerswerk plaatsvindt in jeugdbeweging- of schoolverband, zolang er sprake is van een pedagogische of educatieve vorming.

Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. Dit is ook zo voor het kosteloos opnemen van een bestuursmandaat in een vzw.

 

 • Werklozen en bruggepensioneerden: een voorafgaande aanvraag (via formulier C45B) en het akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau zijn noodzakelijk. Indien binnen de twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing is genomen, wordt de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn van 2 weken, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijiwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.
 • Gepensioneerden: er moet geen melding meer gedaan worden van de vrijwilligersactiviteit aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Wie een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector geniet, moet wel een voorafgaande verklaring aan de PDOS bezorgen samen met een attest van de betrokken organisatie waarvoor men als vrijwilliger werkt.
 • Zieken met een invaliditeitsuitkering: een voorafgaande aanvraag en toelating van de mutualiteit is vereist.
 • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.
 • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun maatschappelijk assistent bij het OCMW op de hoogte te brengen.

 

De wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.